ÖZEM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

KURUMSAL İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

Görev Yaparken Özem Vizyonu Sergileyelim

 

AMAÇ

MADDE 1:

a) Ülkemizde ve Dünyada eğitim ortamı içerisinde engelliler, yakınları ve hizmet veren personeller olarak engelli ruhu, felsefesi, yaşam biçimi, yaratmak ve geliştirmek.

b) Sınırsız, sorunsuz, içtenlikli iyi yönetim, iyi hizmet vererek bireysel ve toplumsal engelli hakları çerçevesinde, temel insanlık değerleriyle bezenmiş mesleki tasarım ve uygulamalarla yurttaşlık ilkelerinin katkılarından yararlanarak Özem Kurumsal kimliğinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Özem, engellilerin toplumda uygarca, eğitsel, kültürel, sağlık destekleriyle yaşam kalitelerini artırmayı, becerilerini artırmayı ve geliştirmeyi, sosyal ve ahlaki açıdan iyileştirilmelerine etkin katkıda bulunmayı amaç edinmiş ve kendini bu alanda görevli saymıştır.

d) Özel eğitim alanında çalışma yapan diğer eğitim kurumlarıyla kardeşlik, dostluk, birliktelik, karşılıklı anlayış bağları ile birleştirici çalışmalar yapmayı, engelliler, engelli yakınları ile engellilere hizmet veren personeller arasında da mesleki bilgi alış verişi ile güvenli dayanışma, dostluk ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirerek ekip çalışması ruhunu yaratmayı amaçlar.

e) Her bakımdan engelli haklarına ilişkin toplumsal yararı da gözeten tüm konularda Özem ve Özem’ce desteklenen STK’larla birlikte, eğitsel, bilimsel, sanatsal, kültürel açıdan toplumunun serbest tartışma yapabilecekleri ortam oluşturmak.

f) Engellilere hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden Özemce desteklenen Özürlü Dernekleri amaçları doğrultusunda topluma yararlı olmalarını teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve ticari, sınai, meslek ve kamu hizmetleri ile özel girişimlerde engellilere karşı yüksek duyarlılık yaratarak konuda toplumsal bellek yaratmak.

(Öğrenciler ve veliler gelirken giderken karşılanmalı, galoşları giydirilmeli, hangi öğrenci hangi araba ve şoförle gidecek önceden planlanmalı ve bu konuda şaşkınlık yaşanmamalı)

 

ÖZEM’İN KURUMSAL ÇALIŞMA GELENEKLERİ

 

MADDE 2:

a) Mesleğimin değerine olan inancımı, hizmetimi nitelikleriyle üne kavuşturmaya çalışarak kanıtlamak.

b) Çaba ve çalışmalarımla başarıya ulaşmayı istemek, hakkım olan karşılığı aramak, fakat öz saygımı yitirebileceğim, haksız yarar sağlayan ya da kuşku uyandıran işlerden elde edebileceğim başarıyı kabul etmemek.

c) Kendi işimi ilerletmek için, başkalarının işlerini bozmak gerekmediğini unutmamak; hizmet verdiğim kişilere ve topluma ve kendime karşı vefalı, dürüst davranmak.

d) Çevremdekilere karşı davranışlarım, bulunduğum durumdaki haklarım veya ahlaki tutumum kuşku uyandırırsa, kusuru kendimde aramak ve kuşkuları gidermek.

e) Arkadaşlığı bir araç değil, bir amaç olarak kabul etmek, gerçek dostluğu; karşılıklı yarar gözetmediğine, kimseden bir şey beklemediğine fakat hizmet gereği sunulan ruh içinde kabul edilmesi gerektiğine inanmak.

f) Bir yurttaş ve kentli olarak, ulusuma, devletime ve toplumuma karşı olan yükümlülüklerimi unutmamak; sadakatimi söz, tutum ve davranışlarımla göstermek, zamanımı, çabamı ve olanaklarımı onlar için özgürce kullanmak.

g) Acılı insanı olumlu güdüleme, zayıfı destekleme, muhtaçlara yardım etme yoluyla insanlara hizmet vermek.

f) Eleştirilerimde dikkatli, övgüde ölçülü davranmak, yıkmak için değil yapmak için çalışmak.

 

İŞ BİLMEK, HIRSLI VE İSTEKLİ OLMAK

 

MADDE 3:

a) Özem çalışanları için işi bilmek, hırslı ve istekli olmak yeterli değildir. İşe uygun imaj sergilemek daha önemlidir.

b) Özem çalışanları; Kurum içerisinde, iş arkadaşları, iş sahipleri, amirleri, öğrenciler, veliler, Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri veya diğer görüşmeciler ile “heyecan belirten davranışlar, kaba davranışlar, gereksiz savunmaya geçmeler, işleri ağırdan alıcı hareketler, unutkanlık belirtileri, işe ve derse gec kalmalar, öncelikleri belirleyemeyen yaklaşımlar, yazılım hataları, olgun olmayan tavırlar” içerisinde olmazlar.

Özem çalışanları; temsil yeteneği yüksek, özenli, zarif, herkesi umursayan, beklemenin bekletilmekten daha iyi olduğunu bilen, gülümsemeyle her kapıyı açan, işini hızlı ve doğru yapan, ilgili ve yetenekli olduğunu gösteren, iş zamanında yeterli çaba ve emeği gösteren, özenli ve dikkatli olduğu imajını sergileyen, yaşına ve mesleğine uygun güvenli davranışları ile kişisel ve kurumsal saygınlığı artırıcı kadrolardan oluşmuştur.

 

KURUM GÖRÜNÜMÜ, ÖN GÖRÜŞMELER, KAYIT GÖRÜŞMELERİ

MADDE 4:

a) KURUM ÖNÜ VE BİNA GİRİŞİ: Bahçe kapısından itibaren Kurum girişi, temiz, düzenli olmalı. Görevliler, nöbetçi öğretmenler, bütün personel temiz giyinmeli, Kuruma gelenleri nazik ve sıcak bir şekilde karşılanmalı, galoş giymelerine yardımcı olunmalı, kuruma gelenlere emir ifadesiyle galoş giyinilmesi söylenmemeli, kendilerine galoş uzatılarak verilmeli, giyinmelerine yardımcı olunmalı, yönlendirici olunmalıdır. Girişe ihtiyaç halinde sprey sıkılmalı. Giriş ile Kurum içindeki panolar ve tablolar sık sık kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.

b) YÖNETİM – KAYIT – KABUL ODALARI: Her zaman temiz, düzenli, temiz havalı, kokusuz, gürültüsüz, sakin durumda bulunmalı. Gerekirse kayıt alınan odalara sprey sıkılmalı.

c) KAYIT KABULDE GÖREVLİ PERSONEL:

  • Güler yüzlü
  • Çocuklara karşı sevecen
  • Büyüklere karşı saygılı
  • Nazik
  • Dostça davranan
  • Karşısındaki insana güven veren
  • Temiz ve uyumlu giyinen, bakımlı
  • Gelişi güzel konuşmayan
  • Kayıt kabulle ilgili bütün ayrıntıları çok iyi bilen
  • Konuşmalarında içtenlikli, dürüst ve açık olan
  • Argo ve yerel ağızla konuşmayan
  • Türkçeyi çok iyi kullanan
  • Sürekli “siz” formuyla konuşan
  • İnsanlarla çok çabuk iletişim kurabilen
  • Pozitif enerji veren
  • Negatif enerji vermeyen
  • Sesini, jest ve mimiklerini zamanında ve yerinde kullanan
  • Kurum personelinin birbiriyle ilişkilerinde saygı, sevgi, nezaket, samimiyet açıkça belli olmalı. Birbirini istismar eden sulu bir samimiyet olmamalı.
  • Personel bağırarak konuşmamalı
  • Öğrenci ve velilerle yüksek sesle konuşulmamalı, yorum yapılmamalı
  • Kayıt sırasında misafirlere ikramlarda bulunulmalı.

 

REHBERLİK PSİKOLOJİK DANIŞMALIK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SERVİSİ

MADDE 5: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ile Ölçme Değerlendirme Servisi birleştirilerek aynı merkezden yönetilir. Çalışma usulleri ayrı yönetmelikle belirlenir.

 

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ

MADDE 6: Öğretmenlerin ders yoğunluklarının az olduğu günler gözetilerek en az 1 öğretmen nöbetçi öğretmen olarak görevlendirilir. Nöbetçi öğretmen günlük akıştan idareye yardımcı olmaktan sorumludur. Nöbetçi öğretmenler ayrı çizelgeyle görevleri de yazılarak panolara asılarak duyurulur. Nöbetçi öğretmenler nöbet defterine günlük raporlarını yazarak imzalarlar.

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVLENDİRİLMESİ

MADDE 7: Kurum rehberlik psikolojik danışmanlığı servisine bağlı ve bu servisin planları doğrultusunda görevli olduğu sınıfların planlarını hazırlayarak bir örneğini servise sunan, rehberlik için ayrılan sürelerde sınıflara girerek servisin eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini yürüten, sınıflarındaki öğrencilerin gelişim dosyalarını inceleyen ve tutulmasını sağlayan, sınıflarına yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceleyen ve sonuçlarını servise sunan, sınıflarındaki edindiği özel ve kişisel bilgileri servisle paylaşan, sınıflarıyla ilgili çalışmalarını, istek ve önerileri servise sunan, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine ve akademik başarılarına göre becerilerini geliştirmeleri için grup eğitsel kolları önerilerini servise yapan, idarenin vereceği diğer görevleri yapan kişidir.

 

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

MADDE 8: 1. yarıyılda ve 2. yarıyılda olmak üzere en az 2 defa Kurum Müdürünün başkanlığında toplanır. Eğitim öğretimle ilgili öğretmen görüşlerinin de alınarak kurumsal anlayışın idarece belirleneceği çalışmalara altlık oluşturur. Hazırlanan ve önceden ilan edilen gündem doğrultusunda çalışmalarını yapar.

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI

MADDE 9: Özem Kurumlarında 3 adet zümre başkanlığı oluşturulur. Zümreler Öğretmenler Kurulu kararları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı Servisi planlarları, idarenin istek ve onaylarına uygun olarak her ay toplanarak gündemlerini görüşür ve hazırladıkları tutanağı idarenin onayını alarak ilgili birimlere verir ve kendisi de dosyalar. Ayrıca Kurum Müdürü de her ayın belli günlerinde zümrelerle toplantılar yaparak eğitim öğretimle ilgili çözümler üretirler.

(Çocuk Gelişimi Öğretmenleri Zümresi – her ayın 2. haftası Salı günü saat 12.30-13.15 arası, Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenleri Zümresi – her ayın 3. haftası Salı günü saat 14.00-15.00 arası, Fizyoterapi Uzmanları Zümresi – her ayın 4. haftası Salı günü saat 12.30-13.15 arası yönetici başkanlığında yapılmalıdır.

 

GRUP ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI

MADDE 10: Öğrenci gelişim dosyalarında tespit edilen bilgileri gözeterek grup eğitim etkinliklerinin planlanması, değişiklikler yapılması, izlenmesi, değerlendirilmesi amacıyla grup öğretmenleri ile Kurum Müdürü her hafta pazartesi günleri toplantılar yapar.

(Her hafta pazartesi günleri saat 18.00 – 19.00 arasında yönetici başkanlığında toplanmalı)

 

YÖNETİCİ PERSONEL TOPLANTISI

MADDE 11: Kurumda kıdemli yönetici başkanlığında kurumun genel işleyişinin her bakımdan görüşüleceği günlük kısa süreli toplantılar yapılır.

(Her gün saat 11.30 – 12.15 arasında kıdemli yönetici başkanlığında toplanmalı)

 

VELİ TOPLANTISI

MADDE 12: İşleyişi ayrı bir yönetmelikle belirlenen ve akışı planlanan veli toplantıları guruplar halinde eğitim öğretimi aksatmamak kaydıyla Cumartesi veya Pazar günleri 2 ayda 1 kez yapılarak tekrarlanır.

(Her ayın 4. haftası Cuma günü toplanmalı)

 

SEKRETER VE HİZMETLİLERLE TOPLANTI

MADDE 13: Sekreter, hizmetli ve yardımcı personelle (özbakım) her gün Kurum Müdürü başkanlığında günün uygun saatinde 15 dakikalık toplantılarda görevlerine ilişkin günlük işleyiş görüşülür ve çözümler üretilir.

(Her gün uygun saat aralığında en az 10 dakika yapılmalı)

 

ŞOFÖRLERLE TOPLANTI

MADDE 14: Kurum Müdürü başkanlığında her Çarşamba günü uygun olan saatte kurum şoförleri ile servis hizmetleri görüşülür ve çözümler üretilir. Servislerin öğrencileri, görevlileri tam zamanında almaları, arabalarına aldıkları engelli bireylere arabalarında inerek yardımcı olmaları, kuruma geldiklerinde inmelerine galoş giyerek sınıflarına ve öğretmenlerine teslim edilmeleri konusunda yüksek sorumlulukla yardımcı olmaları, yapacakları konuşma ve davranışları konusunda kurumsal kimliğe ve ortak dile uygun olmalarının sağlanması ve diğer konularda tespit, gözlem yapılır ve çözümler üretilir.

Öğrenciler, veliler ve görevliler kuruma arabalarımızla gelirken giderken kendilerini getiren veya kapıda olan şoförlerimizce karşılanmalı, galoşları giydirilmeli, hangi öğrenci hangi araba ve şoförle gidecek önceden planlanmalı ve bu konuda şaşkınlık yaşanmamalıdır.

(her Çarşamba uygun saat aralığında yapılmalı, öğrencileri ve görevlileri zamanında getirip götürme, günlük km kontrolleri ve yakıt giderleri karşılaştırmalı konuşulmalı)

 

ÖZEM ETKİNLİKLERİ

MADDE 15: Özem’de eğitsel, sanatsal, sportif, sosyal etkinlikler yapılır. Bu etkinlikler “Özem aylık ve Özem Yıllık Etkinlikleri” olarak gerçekleştirilir. Etkinlikler ayrı yönetmelikle düzenlenir ve uygulanır.

 

ÖĞRENCİ SAYISINI ARTIRMA ÇALIŞMALARI

MADDE 16: Öğrenci sayısının artırılmasının esası yüksek seviyede sorumluluk duygusuyla Özem kalite ve standartlarında eğitim hizmeti verilmesiyle sağlanmışsa Özem Kurumlarına, çalışanlarına gerçek anlamda gösterilmiş olan övgüdür, memnuniyettir, saygıdır, sevgidir. Kurumda görev yapan bütün çalışanlar kurumdan hizmet alan öğrenci sayısı arttığında daha iyi koşullarda huzurla görev yapacaklarını bilirler. Kurumdan hizmet alan öğrenci sayılarının azalması genellikle hizmet kusurundan kaynaklanacağının Kurum sahibi ve yöneticilerince idrak edileceğinin bütün çalışanlar bilincinde olurlar. Ancak kendine ve çalıştığı kuruma güvenen personelin, kurumdan hizmet alamayanlara da kurumun tanıtılmasına katkıda bulunması izlenir. Öğrenci sayısını artırma çalışmaları ayrı bir tanıtım yönetmeliği ile hazırlanır ve tüm kademedeki personel tarafından bütüncül yaklaşımla uygulanır.

 

KURUMSAL KİMLİK MARKA ÜRÜN SATIŞI YOLUYLA ÖZEM İSMİ KULLANDIRMAK

MADDE 17: Özem adı, marka ve ürünleri Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı ile Dünya Marka ve Patent Enstitüleri birliğince Türkiye’de ve dünyada tescilli bir kurumdur. Marka ve ürün satışı yoluyla isim kullandırma koşulları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 18: Bu yönetmelik Kurucu Temsilcisinin onayı ile yürürlüğe girer ve aynı usulle ihtiyaca göre yenilenebilir ve Kurum Müdürlerince yürütülür.