Duyu Büyünleme Terapisi :

Duyu Büyünlem Terapisi ile çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin adaptasyonunu sağlıyor uygun durumda açığa çıkarmasını amaçlıyoruz.

Temel Duyu Bütünlüğü Eğitimi
Bu program; Ağır düzeyde zihinsel engelli ve otistik bireylerin temel iletişim ve sosyal becerilerini arttırmayı hedefler. Temel duyu bütünlüğü eğitimi programı, öğretimi için eğitim almış uzmanlarımızca uygulanır.